1. omzetting prestatieniveaus -> niveauwaarden

  De centrale indicatoren van de leerwinst-methode kunnen nu ook worden uitgedrukt in niveauwaarde. Al eerder waren omzettingen naar percentielen en naar een IQ-schaal mogelijk.

  lees meer...
 2. indicatoren integratie

  Onderzoekers moeten hand in eigen boezem steken; zij hebben met slechte indicatoren mede bijgedragen aan het zwart-wit denken. De Loos Monitoring heeft integratie-indicatoren ontwikkelt die een reëler beeld schetst van wijken, scholen en groepen.
  De nieuwe integratie-indicatoren tonen de diverse aspecten van integratie (spreiding, verdeling, diversiteit) in het primair en voortgezet onderwijs.

  lees meer...
 3. prestaties van scholen

  Scholen worden door onderwijsinspectie gericht beoordeeld. In de gerichtheid van de inspectie is hun opdracht (namelijk: toezicht) en hun perspectief (proportioneel) herkenbaar. Dit doet scholen niet geheel recht. De Loos Monitoring pleit op onderwijsinhoudelijke gronden voor een vierledige prestatiepeiling van basisscholen. Deze vierledige uitkomst is betekenisvoller voor bestuur, team, ouders en lokale partners.
  Schoolbesturen wordt aangeraden regulier deze vierledige prestatiepeiling te laten uitvoeren.

  lees meer...
 4. effectiviteitspeilingen vergeleken

  Er zijn in de loop van de tijd vele pogingen ondernomen om toegevoegde waarde van basisscholen te peilen. Nu zijn de voor- en nadelen naast elkaar gezet.

  lees meer...
 5. wachtlijsten kinderopvang

  In januari 2005 zijn voor het laatst de wachttijden in de buitenschoolse opvang gepeild. Daaruit bleek dat Amsterdam en Utrecht een groot capaciteitsprobleem hebben. Beide steden hebben in 2004 de achterstand niet kunnen verminderen.

  lees meer...
 6. inleiding Leerwinst-methode

  De Leerwinst-methode betreft een leerlingcapaciteitonafhankelijke berekening van de toegevoegde waarde van basisscholen

  lees meer...
 7. prestatieprofiel

  Het nieuwe prestatieprofiel geeft binnen de leerwinst-methode een goed zicht op de niveauverschillen tussen leerlingen

  lees meer...
 8. indeling trajecten vo mbo

  In de VSV-verkenner wordt onderscheid gemaakt tussen ‘nieuw vsv’ en ‘niet vsv’. Maar er zijn meer kwalificatie-statussen. Deels afgeleid van het opleidingsniveau en deels van de gevolgde trajecten. Op deze site wordt een begin gemakt met de indeling van de trajecten in het vo en mbo.

  lees meer...
 9. indicator wachttijd en wachtprofiel

  De Loos Monitoring introduceerde in 2004 een nieuwe indicator om zicht te krijgen op de wachtlijsten in de kinderopvang. Eerdere tellingen van wachtlijsten boden geen zicht op omvang en groei. De indicator ‘wachttijd’ en het samenhangende model van wachtlijsten gaven uitkomsten die ten lange leste een verklaring boden voor de persistente wachtlijsten.

  lees meer...
 10. eindtoets basisonderwijs

  De Loos Monitoring heeft voor de gemeente Den Haag een uitvoerig rapportage opgemaakt aangaande de prestaties op de eindtoets basisonderwijs […]

  lees meer...
thema’s
aanpak
downloads