1. wijken en stadsdelen

  In alle informatiekubussen van De Loos Monitoring zullen plaatscodes en buurtcode staan vermeld, in plaats van een plaatsnaam of een postcode. En wanneer een stad, stadsdelen of deelgemeente kent, zullen deze de plaats innemen van … de plaats. Alle actuele en voormalige gemeenten zijn in te delen in tal van regio’s, waaronder provincies, RMC-regio’s of de mate van stedelijkheid.

  lees meer...
 2. adviezen en toetsresultaten

  Er is een nieuwe reeks open datasets beschikbaar rondom de overgang (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

  lees meer...
 3. datasets onderwinsinspectie

  De onderwijsinspectie stelt toezichtdata en kwaliteitsbeoordelingen beschikbaar. De Loos Monitoring heeft deze verwerkt voor analyse.

  lees meer...
 4. Open Onderwijsdata

  Op Open Onderwijsdata van DUO staan een grote hoeveelheid landelijke en meerjarige datasets, geschikt voor monitoring en benchmarking.

  lees meer...
 5. schoolloopbaan & inschrijvingen

  Sinds maart 2009 is De Loos Monitoring doende BRON te ontsluiten voor beleidsmatige gebruik van de beschikbare gegevens. De nieuwste ontwikkelingen betreffen de ontsluiting van schoolloopbanen en belangrijke revisie van de kubus inschrijving.

  lees meer...
 6. kubussen datamart Onderwijs

  De datamart onderwijs is per 1 juli 2011 geactualiseerd. Via deze site stelt De Loos Monitoring u de datamart onderwijs ter beschikking. Het bevat informatiekubussen met gegevens die het ministerie OCW en de onderwijsinspectie ter beschikking stellen. De kubussen bevatten onderwijsgegevens vanaf 1995/1996.

  lees meer...
 7. kubussen BRON

  Op basis van individuele onderwijsgegevens uit de BasisRegister OnderwijsNummer (BRON) kan een rijke diversiteit van analyses worden uitgevoerd.
  Zo heeft De Loos Monitoring voor de gemeente Amsterdam basisscholen de vo-trajecten van hun voormalige leerlingen teruggekoppeld.
  Voor RMC Haaglanden heeft De Loos Monitoring bekeken, hoe de doorstroom van vo-scholen naar mbo-opleidingen in de regio Haaglanden verloopt en in welke de mate er sprake is van een succesvolle opleidingstraject van deze leerlingen in het mbo.

  lees meer...
 8. basisgegevens bekostigd onderwijs 2011

  Vanaf 29 maart 2011 is zijn door DUO de basisgegevens bekostigd onderwijs 2011 beschikbaar gesteld.
  De Loos Monitoring verwerkt deze levering jaarlijks in de datamart onderwijs.

  lees meer...
 9. etalagebestanden vs. basisgegevens bekostigd onderwijs

  Sinds jaar en dag levert DUO-informatieproducten de set “basisgegevens bekostigd onderwijs” (BBO) per 1 februari. Sinds 2010 verloopt de beschikbaarstelling […]

  lees meer...
 10. vroegsignalering Haagse consultatiebureaus 2001

  De Loos Monitoring verbeterde in 2001 de registratie van vroegsignalering in de regio Haaglanden. Hierdoor kon onder tijdsdruk voldaan worden aan stringente evaluatieverplichtingen rijkswege. De gemeente Den Haag en stichting Ouder & Kind Zorg kregen de beschikking over stuurinformatie en beleidsanalyses vroegsignalering.

  lees meer...
thema’s
aanpak
voorbeelden