• Home
  • beschrijving van kwaliteitsindicatoren

beschrijving van kwaliteitsindicatoren

De Loos Monitoring heeft een aanpak ontwikkeld om kwaliteitsindicatoren systematisch te beschrijven.
Dit is nodig om een meer evenwichtig cijfermatig beeld te geven van een situatie, en zo nodig aanvullende indicatoren te ontwikkelen.
Het komt nogal eens voor dat alleen de meer voor de hand liggende en eenvoudigste indicatoren worden opgesteld. Hierdoor ontstaat een scheef beeld en zijn de kwaliteitsindicatoren beperkt functioneel. Door de gebruikte indicatoren systematisch te beschrijven zal in ieder geval deze onevenwichtigheid zichtbaar worden en de bruikbaarheid groter zijn. Ook zullen meerdere actoren zich meer herkennen in de resultaten.
De systematiek vormt een handreiking om nieuwe en passender indicatoren te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.