benchmark VO

Voor een positiebepaling in het kader van kwaliteitsbeleid, verantwoording en marktpositie.

Vergelijk uw eigen organisatie met relevante andere scholen in uw regio of daarbuiten.
De Benchmark VO geeft u en uw team handreikingen uzelf te versterken en zich te herpositioneren. Wat worden uw komende prioriteiten? In samenwerking met het netwerk XPVO heeft De Loos Monitoring een format ontwikkelt: De Benchmark VO.

De Benchmark VO kent een aantal fasen:

1. Samenstellen van uw referentie

· wie rekent u tot uw concurrenten, collega’s, partners en/of voorbeelden?
· welke opleidingen moeten mee in de benchmark?
· wat zijn op voorhand uw relevante thema’s?


2. Kwantitatieve analyse van de vestiging en refentie

· berekeningen van gewenste indicatoren
· basisset Benchmark VO bestaat uit trendanalyse van 15 inidcatoren en 8 referenten
· uit te breiden met verdiepende analyses, maatvergelijkingen en subgroepen
· zeer uitgebreide databank voor de berekening van breed palet indicatoren en (maatwerk)
· over groei, aanbod, populatie, examen, financiën, personeel, wervingsgebied, brugklassen, rendement, traject- en schoolwisselingen, verzuim, team, fusies, sectoren, vakken, kwaliteitsbeoordelingen en meer..


3. Eerste kwalitatieve beoordeling van positie en ontwikkelingen

· onze adviseurs maken op afstand een scan van uw school
· ze vergelijken uw positie en ontwikkeling
· en geven eerste vorloopig oordeel (gunstig, neutraal of ongunstig?)
· en stellen een lijst van vragen en aandachtpunten op

marktanalyse oordelen.gif


4. Eigen beoordeling van de interne ontwikkelingen en kansen voor verbetering

· onze adviseur visiteren uw school en lichten hun bevindingen toe
· u licht op basis van vragen een aandachtspunten uw visie toe
· zelfreflectie onder begeleiding van onze adviseurs
· vaststellen van kansrijke en/of dringende thema’s


5. Nazorg, Concretisering en Realisatie (apart traject)

· onze adviseurs kunnen verder helpen bij het maken van een realistisch plan en streefcijfers voor de versterking van uw team, kwaliteit, communicatie of herpositionering van uw marktpositie.

thema’s
aanpak