benchmark VO

Voor een positiebepaling in het kader van kwaliteitsbeleid, verantwoording en marktpositie.

Vergelijk uw eigen organisatie met relevante andere scholen in uw regio of daarbuiten.
De Benchmark VO geeft u en uw team handreikingen uzelf te versterken en zich te herpositioneren. Wat worden uw komende prioriteiten? In samenwerking met het netwerk XPVO heeft De Loos Monitoring een format ontwikkelt: De Benchmark VO.

De Benchmark VO kent een aantal fasen:

1. Samenstellen van uw referentie

· wie rekent u tot uw concurrenten, collega’s, partners en/of voorbeelden?
· welke opleidingen moeten mee in de benchmark?
· wat zijn op voorhand uw relevante thema’s?

2. Kwantitatieve analyse van de vestiging en refentie

· berekeningen van gewenste indicatoren
· basisset Benchmark VO bestaat uit trendanalyse van 15 inidcatoren en 8 referenten
· uit te breiden met verdiepende analyses, maatvergelijkingen en subgroepen
· zeer uitgebreide databank voor de berekening van breed palet indicatoren en (maatwerk)
· over groei, aanbod, populatie, examen, financiën, personeel, wervingsgebied, brugklassen, rendement, traject- en schoolwisselingen, verzuim, team, fusies, sectoren, vakken, kwaliteitsbeoordelingen en meer..

3. Eerste kwalitatieve beoordeling van positie en ontwikkelingen

· onze adviseurs maken op afstand een scan van uw school
· ze vergelijken uw positie en ontwikkeling
· en geven eerste vorloopig oordeel (gunstig, neutraal of ongunstig?)
· en stellen een lijst van vragen en aandachtpunten op
marktanalyse oordelen.gif

4. Eigen beoordeling van de interne ontwikkelingen en kansen voor verbetering

· onze adviseur visiteren uw school en lichten hun bevindingen toe
· u licht op basis van vragen een aandachtspunten uw visie toe
· zelfreflectie onder begeleiding van onze adviseurs
· vaststellen van kansrijke en/of dringende thema’s

5. Nazorg, Concretisering en Realisatie (apart traject)

· onze adviseurs kunnen verder helpen bij het maken van een realistisch plan en streefcijfers voor de versterking van uw team, kwaliteit, communicatie of herpositionering van uw marktpositie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.