Aanbod

De Loos Monitoring weet de weg
in de wereld van data en analyse.

Het zorgt voor een snelle verwerking,
sprekende visualisaties  een strakke opzet,
compacte stijl en een verzorgde lay-out.
Met focus  op relevantie.

NIEUWS

wijken en stadsdelen

In alle informatiekubussen van De Loos Monitoring zullen plaatscodes en buurtcode staan vermeld, in plaats van een plaatsnaam of een postcode. En wanneer een stad, stadsdelen of deelgemeente kent, zullen deze de plaats innemen van ... de plaats. Alle actuele ...
Verder Lezen
/ data & analyse, monitoring

adviezen en toetsresultaten

Er is een nieuwe reeks open datasets beschikbaar rondom de overgang (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Met daarin onder meer: . de verstrekte adviezen . de toetsresultaten en toetsadviezen (hoger of lager dan het aanvankelijke basisschooladvies) . toetskeuzes van ...
Verder Lezen

POVO-overgang 2018

1) in 2018 mogen PO-leerlingen zich inschrijven op meerdere VO-scholen. Hoe vaak zal dit gebeuren, en welke leerlingen/ouders maken gebruik van deze mogelijkheid? 2) in 2017 hebben veel scholen een andere eindtoets gebruikt als het jaar daarvoor. En er komen ...
Verder Lezen
/ overgang, reporting & visuals
 

DATA
levering, verwerking, standaardiseren, datacontrole, koppeling, codering, omzettingen, aggregaties, historie,

ANALYSE
ordening, meta-data.
analyses, trends, toplijsten, benchmarks, gebieden, stromen, management, doelgroepen, profielen, prognoses.

DESIGN 
indicatoren, kengetallen, normen, kritische gebieden, beoordeling, omrekening, weging.

MODEL:
indicatorenstelsels, focus, actoren, kaders, indexcijfers, multi-level.

 

REPORTING
schoolrapporten, wijkmonitoren, themaverkenningen, jaaroverzicht, risicoanalyse, beleidsverantwoording, evaluatie, rendementsindicatoren, probleemsignalering, externe validatie.

VISUALS
presentaties, figuren, infographics, cushions, treemaps, icons.

VISION
transparantie, communicatie, datascience, methodologie, sociaal domein, wet- en regelgeving, beschikbaarheid.

STRATEGY
agenda, alternatieven, actualiteit, kernpunten, relevantie, probleemeigenaar, inbedding, draagvlak, onderbouwing, politiek.