De LOOS
Monitoring

voor analyse
analyse en
rapportages


Er is veel data beschikbaar, zowel lokaal als landelijk. De Loos Monitoring verstaat als geen ander de kunst om informatie te ontsluiten en prachtig te visualiseren.


Door de jarenlange specialisatie koppelt De Loos Monitoring datascience aan begrip van de actuele ontwikkeling in het kennisgebied. Dit om te komen tot herkenbare en begrijpelijk analyses en bevindingen. Gericht op verbetertrajecten en onderbouwing van wensleijke intensiveringen. Voor zicht op ontwikkeling, voor terugkoppeling en bijstellingen, verantwoording en begrip. Maar ook om te zien waar kansen liggen en waar resultaten zijn geboekt.

De Loos Monitoring heeft 25 jaar expertise opgebouwd in de wereld van het onderwijs en jeugd, veelal in opdracht van lokale overheden en besturen. Dit op basis van open data en/of lokale datasets.